Regulamin

Członkostwo zapewnia Loggershut ApS, Klintevej 12, 7100 Vejle. Numer CVR: 39089459. Poniżej "Loggershut" i "Subskrypcja"

Aby uzyskać dostęp do Influencerów na Loggershut, wymagane jest wykupienie subskrypcji i utworzenie profilu administratora, który wymaga rejestrację za pomocą adresu e-mail i podanie innych istotnych informacji. Zgodnie z zasadami dotyczącymi danych które można znaleźć tutaj, Loggershut nie wymaga podania żadnych poufnych informacji.

Twoja subskrypcja

Cena abonamentu wynosi minimum 10 EUR / 12 USD miesięcznie w odniesieniu do aktualnych warunków wypowiedzenia, wszelkie regulacje cen zostaną ogłoszone na adres e-mail, który został podany przez abonenta w momencie utworzenia konta administratora Loggershut. Wszelkie regulacje cen wejdą w życie z chwilą pierwszego odnowienia członkostwa. Loggershut zastrzega sobie prawo do regulowania ceny subskrypcji w dowolnym momencie. Zakończenie subskrypcji w wyniku regulacji cen następuje zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie wypowiedzenia.

Subskrypcja jest sekwencyjna i podlega automatycznemu odnawianiu, dopóki nie zostanie przerwana przez Loggershut lub przez subskrybenta. Abonament jest opłacany z góry. Podczas konfigurowania subskrypcji płatność można dokonać kartą. Po skonfigurowaniu subskrypcji nie można już zmienić metody płatności. W przypadku abonenta, który nie jest już zatrudniony przez firmę i chcesz zostać nowym abonentem, należy skontaktować się z: support-pl@loggershut.com w celu weryfikacji swojego dostępu do konta. Jako nowy subskrybent, będziesz mógł wprowadzać zmiany w informacjach o płatnościach pod "moim kontem", logując się do Loggershut na nowym koncie.

W ramach zawarcia abonamentu subskrybent decyduje się na automatyczne opłacanie płatności za kolejne okresy subskrypcji, wybraną metodą płatności po utworzeniu subskrypcji. Loggershut oferuje następujące metody płatności kartą: Visa, MasterCard i JCB.

W przypadku odnowienia subskrypcji, a tym samym płatności automatycznej, subskrybent otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem do potwierdzenia płatności. Jeśli płatność nie jest możliwa z powodu wygaśnięcia wybranej karty płatniczej lub innych okoliczności, subskrybent zostanie powiadomiony e-mailem aby mógł dokonać zmiany karty płatniczej.

Wszelkie powiadomienia są wysyłane na adres e-mail, który został podany przez abonenta w momencie konfigurowania subskrypcji. Adres e-mail i informacje o płatnościach mogą zostać zaktualizowane w "moim profilu" po zalogowaniu się do Loggershut.

Wszelkie informacje dotyczące płatności są szyfrowane u naszego dostawcy płatności. Quickpay i Loggershut nie przechowują w ten sposób żadnych informacji o karcie płatniczej.

Zgodnie z duńskim regulaminem konsumenckim, punkt 18, sekcja 2 , przy zakupie abonamentu jednocześnie wydaje się zgodę na odwołanie 14-dniowego prawa do odwołania po pierwszym skorzystaniu z dostępu do serwera.

Przepisy prawne dotyczące 14-dniowego prawa do odstąpienia od umowy nie mają zastosowania w przypadku zakupu abonamentu w Loggershut, ponieważ jest to usługa kupowana online, a tym samym natychmiast dostępna dla kupującego. Innymi słowy, dostęp do abonentów rozpoczyna się za zgodą już wydaną przez konsumenta przed rozpoczęciem dostępu. Tym samym uznaje się odwołanie prawa do odstąpienia od umowy.

Subskrypcja jest sekwencyjna i trwa do momentu jej zakończenia. Subskrypcję można przerwać na koniec bieżącego okresu płatności. Brakujące płatności za subskrypcje nie są liczone jako ważne zakończenia. Loggershut zastrzega sobie prawo do wysyłania e-maili dotyczących problemów technicznych, płatności, zmian warunków lub podobnych sytuacji.

Subskrypcja nie obejmuje dostępu do Internetu.

Zawartość i marketing

Subskrybent jest w całości odpowiedzialny za umowę pomiędzy nim a influencerem. Na stronie internetowej Loggershut znajdują się pomocne wskazówki dotyczące sprawnego wykonania umowy. Subskrybent zachowuje jednak wybór i odpowiedzialność w ramach prowadzenia dialogu, wykonywania umowy i prowadzenia kampanii marketingowej.

Oznacza to również, że Loggershut nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie działania, koszty, zobowiązania lub straty związane z wyrokami skazującymi itp. obejmuje to również dialogi lub umowy, które zostały zawarte lub wykonane przez subskrybenta lub Influencerów.

Obowiązkiem subskrybenta jest przestrzeganie wszelkich przepisów i regulacji duńskich przepisów marketingowych. Wszelkie treści i formy marketingu musza ogłaszać, ze stanowią one reklamę co sprawi, ze influencer i zarazem firma są w pełni transparentne i otwarcie gwarantują, iż umowa stanowi reklamę.

Loggershut zastrzega sobie prawo odmowy dostępu subskrybentowi do Loggershut i do usunięcia treści pomimo tego, że subskrybent zapłacił za dany okres. Może to między innymi nastąpić w sytuacjach, w których subskrybent działa wbrew interesom firmy Loggershut, w inny sposób niewłaściwie wykorzystuje Loggershut lub zachęca do reklam związanych z dyskryminacją rasową lub dyskryminacją ze względu na orientację seksualną. Dotyczy to również treści nie odpowiednich dla niepełnoletnich, intymnych zdjęć lub filmów lub innych  okoliczności tj.: wszelkie zagrożenia, terroryzmu, nienawiści, przestępczości i tak dalej.

Influencerzy są poddawani kontroli jakości, zanim ich profile zostaną udostępnione na stronie Loggershut. Loggershut jednak nie odpowiada (bezpośrednio ani pośrednio) za autentyczność profili Influencerów.

W razie gdy subskrybent i influencer nie potrafią się porozumieć w ramach wykonania umowy, subskrybent może zgłosić problem po angielsku, stronie Loggershut. Tym sposobem Loggershut może dokonać interwencji w ramach dialogu pomiędzy influencerem a subskrybentem. Ostatecznie sposobu prowadzenia dialogu i wykonywania umowy zależy jedynie od wyboru i odpowiedzialności  subskrybenta.

Zachęca się subskrybenta do wyboru influencera na podstawie jego osobowości i zainteresowań. Abonent „pożycza” influencera w celu reklamowania produktu i / lub usług subskrybenta. Dlatego subskrybent może jedynie sugerować ale nie dyktować szczegółowo, w jaki sposób influencer powinien reklamować, testować lub informować innych o produkcie i / lub usługach subskrybenta.

Subskrybent powinien również mieć na uwadze, że influencer może wpływać na to, co mówią lub co myślą osoby o produkcie i usłudze abonenta. Wynika to z wiarygodności influencera, który pośrednio przynosi korzyść subskrybentowi i przedstawia uczciwa recenzje produktu, która okazuje się być o wiele bardziej przydatna niż sama pozytywna recenzja produktu.

Loggershut może, bez dodatkowych kosztów, użyć ponownie każdą zawartość która została utworzona pomiędzy subskrybentem a influencerem za pomocą strony Loggershut.

Zastrzeżenie

Loggershut nie może być odpowiedzialny za jakakolwiek stratę poniesiona przez subskrybenta lub influencera. Ani w odniesieniu do niedostępności strony internetowej, opóźnień czy błędów.

Loggershut nie ponosi odpowiedzialności za informacje lub wytyczne istniejące w Loggershut.dk. Uszkodzenia lub straty wynikające z informacji lub wytycznych dostępne na Loggershut nie podlegają rekompensacji pod żadnym względem.

Przestrzeganie przepisów regulaminu jest wyłączną odpowiedzialnością subskrybentów i Influencerów.

Używanie Loggershuta w następujących sposobach jest zabroniona:

  • Zmiana, modyfikacja lub używanie Loggershut w niedozwolony sposób
  • Destrukcja, uszkodzenia, nadmierna eksploatacja lub wyłączenie platformy Loggershut oraz związanych z nią usług i sieci.
  • Uwzględnianie nazwy Loggershut w wiadomościach mogących zostać zakwalifikowane jako spam
  • Szkodliwe zachowanie 

W przypadku, gdy abonent i Loggershut nie mogą się dogadać w ramach sporu, abonent może zgłosić się do sądu. Odpowiednim sąd jest: sąd w Kolding, Dania.

Prawa autorskie i prawa

Wszelkie prawa są zastrzeżone przez Loggershut, w tym prawa niematerialne i prawa autorskie. Tytuł właściciela Loggershut, prawa autorskie i inne niematerialne prawa do oprogramowania i treści.

Logo Loggershut nie może zostać używane przez nikogo oprócz Loggershut bez pisemnego wyrażenia zgody przez Loggershut.

Wsparcie

W przypadku jakichkolwiek pytań lub skarg, prosimy o kontakt z naszym działem klienta na adres: support-pl@loggershut.com